SNF Finland Oy

SNF on maailman suurin vedenkäsittelyssä- ja puhdistuksessa käytettyjen orgaanisten flokkulanttien ja koagulanttien valmistaja. SNF-yhtiöiden maailmanlaajuinen kokemus eri käyttökohteista ja ympäristöistä antaa SNF Finlandille teknistä etumatkaa ja takaa tuotekehityksen uusimmat sovellukset käyttöömme.

Suomessa SNF:n päätoimialoja ovat teollisuuden veden- ja lietteenkäsittely sekä kuntien käyttö- ja jätevedenpuhdistus.

Toimialueitamme

Flokkaus, nesteen ja kiintoaineen erotus
Kysy referenssejämme!

VESI & LIETE

FLOPAM, FLOQUAT, ODORFLO, FLOFOAM, FLOSPERSE, METALSORB

MINERAALI & METALLI

FLOPAM, FLOQUAT, FLOMIN, FLOSET, FLOSPERSE

VIHERRAKENTAMINEN

AQUASORB, FLOBOND

SELLU & PAPERI

FLOPAM, FLOQUAT, FLOBIND, FLORET, FLOSTRENGHT

SNF NUMEROINA

Työntekijää
Tehdasta
Toimintaa 130 maassa
Uutta tuotetta joka vuosi